TP. HỒ CHÍ MINH: YÊU CẦU CÔNG KHAI MINH BẠCH VIỆC CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN CÔNG

TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu công khai minh bạch việc cho thuê, chuyển nhượng tài sản công

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu các tổ chức và các doanh nghiệp quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định.

Thông tin trên VOV, cụ thể, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban Nnhân dân các quận, huyện; người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định. Công khai, minh bạch việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công.

Các đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả các đơn vị trực thuộc tổng công ty, công ty mẹ) phải phối hợp với đơn vị liên quan trong việc thực hiện xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hoá. Việc này phải làm đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

TTXVN đưa tin, để hoàn thành tốt việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công theo Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở, ban, ngành thành phố, các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phố và các đơn vị liên quan (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) lập báo cáo kê khai, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với từng cơ sở nhà đất chưa thực hiện kê khai.

Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn thành phố đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc thành phố báo cáo tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất công, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nhà, đất công sử dụng sai mục đích và nhà đất chưa báo cáo kê khai theo quy định.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản công, tích cực tham gia phát hiện cũng như góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Quản lý tài sản công; trong đó có nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước là vấn đề “nóng” trong thời gian qua tại TP. Hồ Chí Minh khi hàng loạt cán bộ dính vòng lao lý. Nhiều nhà, đất công do các công ty nhà nước thành phố quản lý đã được cho thuê tràn lan hoặc chuyển nhượng giá rẻ gây thất thoát ngân sách.

Alonhadat (tổng hợp)

Email us

Zalo

0867676478