NINH BÌNH: HỦY BỎ 211 DỰ ÁN DO KHÔNG HOÀN THÀNH THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI

 UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh do sau 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Email us

Zalo

0946386565