MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO CÔNG TRÌNH TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH CHÍNH

Miễn giấy phép xây dựng cho công trình tạm phục vụ thi công cho công trình chính

 

– Liên quan tới việc bạn đọc hỏi về việc xây dựng công trình tạm, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 180/BXD- ĐXD về việc hướng dẫn công trình tạm phụ vụ thi công xây dựng công trình chính gửi tới Sở Xây dựng Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10707/SXD-CP ngày 08/11/2017 của Sờ Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.
Văn bản được Bộ Xây dựng gửi tới Sở Xây dựng Hà Nội.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho rằng các công trình tạm được xây dựng trong khu vực của dự án nhằm phục vụ thi công cho công trình chính như: Vãn phòng làm việc, lán trại cho công nhân ăn nghỉ tại công trường, nhà kho, nhà sản xuất tại chỗ phục vụ thi công xây dựng, các công trình dẫn dòng thi công, đường thi công, trạm trộn bê tông, … nêu đáp ứng yêu cầu tại Điều 131 thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.
Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu thực hiện

Email us

Zalo

0946386565