KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC ĐỀN BÙ TÁI ĐỊNH CƯ NẾU THUỘC MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013.

Khi Nhà nước thu hồi đất, cá nhân, hộ gia đình được đền bù tái định cư nếu thuộc một trong các điều kiện quy định tại Luật Đất đai 2013.

 

Email us

Zalo

0946386565