HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ CHO THUÊ NHÀ QUA MẠNG CHỈ TRONG 5 PHÚT

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng chỉ trong 5 phút

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng là phương pháp kê khai trực tuyến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Việc kê khai thuế cho thuê nhà trực tuyến sẽ giúp các cá nhân, hộ gia đình, cũng như các doanh nghiệp cho thuê nhà hoàn thiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế nhanh chóng, tiện ích hơn.

Theo quy định của Nhà nước, các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà làm kho chứa, công ty, văn phòng… có hợp đồng thuê nhà giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm sẽ có nghĩa vụ, trách nhiệm kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế Nhà nước.

Để kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng, các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà cần thực hiện các bước như sau:

Bước đầu tiên: Các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà gọi chung là người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn để đăng nhập vào hệ thống. Lựa chọn các tùy chọn thuế tài sản và kê khai trực tuyến.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả từ Homedy.

Bước thứ 2: Click chọn “Tiếp tục” để hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai, đầy đủ và người nộp thuế chọn kê khai nộp thuế theo năm.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả từ Homedy.

Bước thứ 3: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai như sau:

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả từ Homedy.

Bước thứ 4: Người nộp thuế nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS: Đây là phụ lục hệ thống dùng để hỗ trợ người nộp thuế kê khai.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả từ Homedy.

Bước thứ 5: Chọn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình bảng kê 01/BK-TTS.

Bước thứ 6: Chọn “Tổng hợp lên tờ khai chính”. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính và chọn “Tiếp tục”.

Bước thứ 7: Chọn “Hoàn thành kê khai” hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai.

Bước thứ 8: Chọn “Nộp tờ khai” và chuyển sang bước tải file hợp đồng.

Bước thứ 9: Chọn “Tiếp tục” hệ thống chuyển màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước thứ 10: Chọn “Tiếp tục”, hệ thống gửi một mã OTP đến điện thoại người nộp thuế.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả từ Homedy.

Bước thứ 11: Chọn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng cho từng hợp đồng cho thuê nhà

Trên thực tế, kê khai thuế được chia làm hai loại là khai thuế lần đầu và khai thuế. Nguyên tắc kê khai mỗi loại cũng được quy định như sau:

Thứ nhất, khai thuế lần đầu:

Với mỗi hợp đồng cho thuê nhà, thông tin của hợp đồng cho thuê nhà phải kê khai đầy đủ và chỉ kê khai một lần duy nhất trong trường hợp không có thay đổi. Cổng thông tin điện tử tạo mã số quản lý hợp đồng cho từng hợp đồng. Mã số quản lý hợp đồng không thay đổi khi người nộp thuế thay đổi thông tin trên hợp đồng hoặc kê khai cho các kỳ khai thuế tiếp theo.

Kết quả hình ảnh cho nhà cho thuê

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng và hiệu quả 

Trường hợp người nộp thuế có duy nhất một hợp đồng thực hiện khai thuế theo năm hoặc kỳ thanh toán; người nộp thuế có nhiều hợp đồng trong cùng địa bàn (cùng Quận/huyện) có thể thực hiện khai thuế theo năm trên một tờ khai. Trường hợp khác, người nộp thuế tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành và khai cho từng hợp đồng theo năm hoặc kỳ thanh toán.

Thứ hai, đã từng khai thuế tối thiểu 1 lần:

Đối với mỗi hợp đồng cho thuê nhà thuộc trường hợp này, người nộp thuế có thể tra cứu tờ khai đã khai kỳ trước để điền thông tin cho tờ khai kỳ mới và kê khai theo nguyên tắc:

– Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: Người nộp thuế phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục.

– Trường hợp thông tin hợp đồng không thay đổi: Người nộp thuế không phải kê khai phụ lục; kỳ khai thuế của tờ khai phải giống với kỳ khai thuế của tờ khai trước đó. Ví dụ: Nếu kỳ khai thuế trước đó theo năm hoặc kỳ thanh toán thì kỳ khai thuế của tờ khai lần thứ 2 trở đi cũng theo năm hoặc kỳ thanh toán.

Sau khi người nộp thuế đã hoàn tất các thông tin Tờ khai cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS và phụ lục 01/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, người nộp thuế gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và nhập mã OTP (do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của người nộp thuế) để chuyển hồ sơ kê khai tới cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử.

Bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng thông tin điện tử để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ kê khai của cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế không gửi bản chụp Hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử qua Cổng thông tin điện tử, những giấy tờ này phải được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi có nhà cho thuê

Email us

Zalo

0946386565