HÀ TĨNH: VẪN BẾ TẮC XỬ LÝ VIỆC XÃ THU TIỀN CẤP ĐẤT RỒI… TỰ CHI HẾT

Hà Tĩnh: Vẫn bế tắc xử lý việc xã thu tiền cấp đất rồi… tự chi hết

Hàng trăm hộ dân Hà Tĩnh nộp tiền mua đất cấp, hoặc mua đất xã bán trái thẩm quyền kéo dài nhiều năm với hàng loạt đơn thư khiếu nại, kiến nghị của dân nhưng đến nay vẫn bế tắc trong giải quyết.

Email us

Zalo

0946386565