ĐẮK LẮK YÊU CẦU TRUNG NGUYÊN HUY ĐỘNG VỐN ĐÚNG QUY ĐỊNH TẠI DỰ ÁN ĐÔ THỊ SINH THÁI VĂN HOÁ CÀ PHÊ SUỐI XANH

 – Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk vừa có ý kiến về điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở đối với 108 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Đô thị sinh thái văn hoá cà phê Suối Xanh, TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Đồng thời, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014; Điều 12 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quý, để Sở Xây dựng tổng hợp theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án, thì việc bán, cho thuê mua đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ,…

Alonhadat Theo Cafeland 

Email us

Zalo

0946386565