CHỈ PHÊ DUYỆT CÁC CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG PHÙ HỢP QUY HOẠCH

Chỉ phê duyệt các chung cư, nhà cao tầng phù hợp quy hoạch

Theo đó, UBND TP giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai từ năm 2019 và những năm tiếp theo gồm: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP theo quy định.
Chung cư, nhà cao tầng

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, phân bố dân cư hợp lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng, trong các hoạt động lập và phê duyệt: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch và kể hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở, trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, bao gồm việc chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết các bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tố chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung để kịp thời phát hiện, công bố công khai và kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm định các khu chung cư cũ đã xuống cấp để sớm hoàn thành danh mục các nhà chung cư cũ thuộc các cấp độ theo đúng quy định; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù chung của TP về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống ở các khu chung cư cũ.

Alonhadat theo Kinhtedothi

Email us

Zalo

0946386565